Directions
We inform you of the way to L&C BIO
Seoul office/R&D center
ADDR82, Naruteo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
TEL82 - 2 - 541 - 8577
FAX82 - 2 - 541 - 8578
Head office/Factory
ADDRSuntechcity suite #306, #307, #308, #605, #606, #607, 474 Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Pharmaceutical factory
ADDR104, Gongdan 2-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
L&C BIO ES (Busan Branch)
ADDR#407, 4F, 48, Centum jungang-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
L&C BIO ES (Daegu Branch)
ADDR#614, 6F, 1698, Dalgubeol-daero, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea
L&C Bioscience Technology(Kunshan)
ADDRRoom 97, Building No.32-1, Nanyuan, Jiangxiang, Lujia Town, Kunshan City, Suzhou City, China